Is jouw organisatie al AVG compliant?

Met de AVG/GDPR scan biedt Kersvers Marketing jou de optie om inzicht te krijgen in hoe AVG compliant jouw website is. Uit deze scan rolt een advies wat er moet gebeuren. Ook is er de mogelijkheid deze gehele implementatie uit te besteden.

25 mei 2018 is de dag dat de nieuwe privacywetgeving gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gehandhaafd wordt. Deze wetgeving is de vervanger van de oude Wbp die gebaseerd is op de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor online marketing, analytics en de manier waarop bedrijven en organisaties met hun data om moeten gaan.  Het niet naleven van de AVG kan sancties tot gevolg hebben die variëren van een schriftelijke waarschuwing tot geldelijke boetes van maximaal €10 miljoen.

Wij helpen je graag de AVG op de juiste manier na te leven!

Website AVG/GDPR scan

Deze AVG/GDPR website scan is een analyse van de desbetreffende website, de gebruikte tools, cookies en privacy & cookie statements. Uit de analyse rolt een stappenplan waarin wij precies beschrijven welke acties ondernomen moeten worden om de website en de verzameling/verwerking van de persoonsgegevens op de website AVG compliant te maken.

Implementatie AVG/GDPR op de website

Indien jij het stappenplan uit de AVG/GDPR scan niet zelf wil implementeren is er de mogelijkheid dit volledig aan Kersvers Marketing uit te besteden. Wij zorgen dan dat dit stappenplan op de juiste manier wordt geïmplementeerd.

AVG/GDPR website scan

195exclusief BTW*

Implementatie AVG/GDPR

595exclusief BTW*